024441409 | 0884113680 | 0886007174 - Централа СМДЛ Надежда

test

Лабораторията в Надежда, взима проби за PCR тестове COVID-19 !!!

Централната лаборатория в Надежда вече работи до 18:30ч. от Понеделник до Петък !

Безплатен холестерол и кръвна захар - всеки ден в София, ж.к. "Яворов", ул. "Мизия" 11

С радост съобщаваме за още един филиал във веригата на НадеждаЛаб, тя се намира на адрес гр. София ул. "Ломско шосе" 142, Надежда 2

Image
Image
Image
Image
Image

Безплатно

Всеки ден БЕЗПЛАТНО еднократно:
Измерване на квърно налягане!
Всяка събота БЕЗПЛАТНИ:
Общ холестерол и кръвна захар.

Пакет 1 „ДЕТСКА ЯСЛА И ДЕТСКА ГРАДИНА"

ПКК, СУЕ, урина – ОХИ и седимент, микробиологично изследване на фецес, паразитологично изследване на фецес по НЗОК само за 18лв.

Пакет 2 „ДЕТСКА ЯСЛА И ДЕТСКА ГРАДИНА"

ПКК, СУЕ, урина – ОХИ и седимент, микробиологично изследване на фецес, паразитологично изследване на фецес
- изследване на родител за сифилис (Васерман) само 24лв.

Пакет 3 „ДЕТСКА ЯСЛА И ДЕТСКА ГРАДИНА"

ПКК, СУЕ, урина-ОХИ и седимент, микробиологично изследване на фецес и паразитологично изследване на фецес по НЗОК
- изследване за сифилис на родител (Васерман) само 20лв.

Цени

ХЕМАТОЛОГИЯ

ЦЕНИ:

ПКК (пълна кръвна картина) –  НЗОК

6.00лв.

СУЕ –НЗOK

2.00лв.

ДКК(мануално) – НЗOK

5.00лв.

Морфология на еритроцити – НЗOK

3.00лв.

Броене на ретикулоцити – НЗOK

4.00лв.

ЕЛЕКТРОЛИТИ И МИКРОЕЛЕМЕНТИ

 ЦЕНИ:

Калий – НЗOK

3.50лв.

Натрий – НЗOK

3.50лв.

Хлориди – НЗOK

3.50лв.

Йонизиран калций

3.50лв.

Общ калций – НЗOK

3.00лв.

PO3 - неорганични фосфати – НЗOK

3.00лв.

Mg - Магнезий  - НЗOK

3.00лв.

Желязо – НЗOK

5.00лв.

ЖСК – НЗOK

6.00лв.

ХОРМОНИ

 ЦЕНИ:

TSH – НЗOK

15.00лв.

fT3 (свободен Т3)

15.00лв.

fT4 (свободен Т4) – НЗOK

15.00лв.

TAT(анти-тиреоглобулинови антитела)

15.00лв.

МАТ(макрозомални антитела)

15.00лв.

TSH- рецепторни антитела

38.00лв.

LH – НЗOK

16.00лв.

FSH – НЗOK

16.00лв.

Пролактин – НЗOK

16.00лв.

Естрадиол – НЗOK

20.00лв.

Прогестерон – НЗOK

20.00лв.

Тестостерон – НЗOK

20.00лв.

4- Андростендион

25.00лв.

17 алфа-ОН-прогестерон

25.00лв.

hCG (човешки хорионгонадотропин)

22.00лв

DHEA-S

25.00лв.

STH (Соматотропен хормон)

25.00лв.

ACTH(аденокортикотропен хормон)

25.00лв.

Кортизол

20.00лв.

Инсулин

20.00лв.

С-пептид

30.00лв.

Паратхормон

25.00лв.

Остеокалцин (костен маркер)

22.00лв.

Beta CrossLaps

22.00лв.

TG (Тиреоглобулин)

30.00лв.

Anti CCP

33.00лв.

Калцитонин

32.00лв.

Антимюлеров хормон

42.00лв.

Inhibin B

48.00лв.

ТУМОРНИ МАРКЕРИ

 ЦЕНИ:

Total PSA (полуколичествен метод) – НЗ

12.00лв.

СЕА (карциноембрионален антиген)

22.00лв.

СА 125 – НЗОК

22.00лв.

СА 15-3 – НЗОК

22.00лв.

СА 19-9 – НЗОК

22.00лв.

СА 72-4

22.00лв.

Cyfra 21-1

25.00лв.

SCC

30.00лв.

Пакет SCC и Cyfra 21

50.00лв.

AFP – НЗОК

22.00лв.

HЕ4

72.00лв.

ROMA индекс (за малигнено заболяване на яйчниците)

78.00лв.

NSЕ

28.00лв.

СУБСТРАТИ и  МЕТАБОЛИТИ

 ЦЕНИ:

Кръвна Глюкоза(еднократно) – НЗOK

2,50лв.

Глюкоза(профил-3-кратен) – НЗOK

6.00лв.

Общ холестерол – НЗOK

3.00лв.

HDL-холестерол – НЗOK

3.00лв.

LDL- холестерол

3.00лв.

Триглицериди – НЗOK

3.00лв.

Общ белтък  - НЗOK

3.00лв.

Албумин – НЗOK

3.00лв.

Общ билирубин – НЗOK

3.00лв.

Директен билирубин

3.00лв.

Креатинин – НЗOK

3.00лв.

Урея – НЗOK

3.00лв.

Пикочна киселина – НЗOK

3.00лв.

СПЕЦИФИЧНИ ПРОТЕИНИ И ВИТАМИНИ

 ЦЕНИ:

Гликиран хемоглобин HbA1c– НЗ

14.00лв.

CRP - С-реактивен протеин – НЗ

6.00лв.

RF – ревматоиден фактор („Waler rose”) – НЗ

8.00лв.

AST – антистрептолизинов титър – НЗ

8.00лв.

Фолиева киселина

24.00лв.

Витамин В12

24.00лв.

Феритин

20.00лв.

Трансферин

20.00лв.

25-ОН-Витамин D

32.00лв.

beta-2- микроглобулин

25.00лв.

IgA, IgM, IgG – общ имуноглобулин А, M, G

По 12.00лв.

IgЕ

12.00лв.

Тропонин

19.00лв.

NT pro BNP

74.00лв.

ANA screening

24.00лв.

ANA профил

74.00лв.

HLA B-27

29.00лв.
Хомоцистеин
38.00лв.

СЕРОЛОГИЯ

 ЦЕНИ:

Скрининг тест за Syphillis („Васерман”)

10.00лв.

HIV1/2 – скрининг тест

12.00лв.

Хепатит А - Anti - HAV

25.00лв.

HBsAg („Австралийски” антиген)

12.00лв.

Anti HBc - "ядрен" антиген - неактивен хепатит B

26.00лв.

HBe AG - "е" антиген за активен хепатит B

26.00лв.

Anti-HCV – хепатит С

18.00лв.

EBV IgM – антитела при инфекциозна мононуклеоза

18.00лв.

Chlamydia Trachomatis IgG

25.00лв.

Chlamydia Trachomatis IgА

25.00лв.

Helicobacter pylori (в серрум)

12.00лв.

Helicobacterpylori /тест във фецес/

25.00лв.

Лаймска болест IgG

35.00лв.

Лаймска болест IgM

35.00лв.

         ПАРАЗИТОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 ЦЕНИ:

Перианален отпечатък за ентеробиоза – НЗОК

8.00лв.

Фекална проба за детска градина ( чревни протозои и чревни хелминти) – НЗОК

12.00лв.

Ехинококоза антитела

25.00лв.

Токсоплазма IgG

22.00лв.

Токсоплазма IgM

22.00лв.

       МИКРОБИОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 ЦЕНИ:

Урокултура (изследване на стерилна урина с антибиограма ) – НЗОК

14.00лв.

Изследване на секретнос, гърло, ухо, рана, око – НЗОК

22.00лв.

Изследване на секрет за половопредаваема Mycoplasma и Ureaplasma

30.00лв.

Вагинален или цервикален секрет – НЗОК

25.00лв.

Вагинален и цервикален

48.00лв.

Цервикален сейкрет за Chlamydia Trachomatis и натривка

25.00лв.

Уретрален секрет – НЗОК

25.00лв.

Еякулат

25.00лв.

Храчка – НЗОК

25.00лв.

Антибиограма за гъбички

15.00лв.

Изследване на фецес(носителство за шигела, салмонела и патогенни коли) – НЗОК

25.00лв.

КОАГУЛАЦИЯ

ЦЕНИ:

Протромбиново време / INR – НЗOK

4.00лв.

Aptt – НЗOK

4.00лв.

Фибриноген – НЗOK

4.00лв.

Време на кървене – НЗOK

2.00лв.

Време на съсирване – НЗOK

2.00лв.

D-dimer

25.00лв.

ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА

 ЦЕНИ:

Урина-общо химично изследване – 10 показателя – НЗОК

2.00лв.

Урина-седимент – НЗОК

2.00лв.

Урина-количествено изследване на белтък,креатинин,урея, пикочна киселина,глюкоза,калций,фосфор,

По 3.00лв.

Комбиниран тест за наркотични вещества в урината

25.00лв.

Микроалбуминурия НЗОК

17.00лв.

ЕНЗИМИ
 ЦЕНА:
ASAT(GOT) – НЗOK
3.00лв.
ALAT(GPT) – НЗOK
3.00лв.
GGT – НЗOK
3.00лв.
ALP (алкална фосфатаза) – НЗOK
3.00лв.
CPK (креатинфосфокиназа) – НЗOK
3.00лв.
LDH
3.50лв.
Amylase – НЗOK
5.00лв.
Lipase
6.50лв.

                         ДРУГИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

ЦЕНИ: 

Окултни кръвoизливи

10.00лв.

Спермограма

15.00лв.

Определяне на кръвна група ABO + Rh фактор

14.00лв.

Изследвания за здравна книжка

15.00лв.

Криоглобулини

17.00лв.

Определяне серумни нива на Валпроева киселина

26.00лв.

Пакет „Регистрация на бременност”-изследване за сифилис, HIV1/2, HBsAG, кръвна група. ПКК, СУЕ, кр. захар, ОХИ, седимент

57.00лв.

Пакет ”Детска градина” - микробиологично изследване на фецес, паразитологично изследване на фецес, перианален отпечатък, ПКК, ОХИ на урина

18.00лв.-24.00лв.

Пакет ”Детска градина” - васерман на един родител, микробиологично изследване на фецес, паразитологично изследване на фецес, перианален отпечатък, ПКК, ОХИ на урина

30.00лв.

Скрийнинг за HPV (течна цитология) 14 типа 72,00лв.
Тест за хранителна непоносимост 220,00лв.
Пакет „функиця на щитовидната жлеза” – TSH, FT3, FT4, TAT, MAT 52.00лв.
Пакет „репродуктивно функциониране” – LH, FSH, Estrdiol, Progesteron, Prolactin, Testosteron 60.00лв.

NB: Отстъпките на отделните показатели при пакетни изследвания важат при три или повече изследвани показателя от съответния пакет!
Еднократно вземане на кръв, консумативи и екарисаж : 2,00 лв.
Многократно вземане на кръв, консумативи и екарисаж: 3.00 лв.
Освободени от такси за вземане на кръв: деца до 18г., бременни, пациенти с ТЕЛК, семейни посещения (такса се дължи само от един член на семейството), хора в неравностойно положение.
СМДЛ “Надежда 1” си запазва правото на промяна в цените на платените изследвания

Търси