test

ХЕМАТОЛОГИЯ

Хематологията (от гр. heima - кръв) е област от медицината, която се занимава в кръвните клетки, органите и тъканите, които ги произвеждат, съсирващата система на кръвта и злокачествени заболявания (злокачествени трансформации), принадлежащи към тази физиологична система.

ХЕМАТОЛОГИЯ

ЦЕНИ:

ПКК (пълна кръвна картина) –  НЗОК

6.00лв.

СУЕ –НЗOK

2.00лв.

ДКК(мануално) – НЗOK

5.00лв.

Морфология на еритроцити – НЗOK

3.00лв.

Броене на ретикулоцити – НЗOK

4.00лв.

Лекарите-специалисти по болести на кръвта и кръвотворните органи се наричат хематолози.

©2020 СМДЛ Надежда 1 ЕООД. Всички права запазени.

Търси