024441409 | 0884113680 | 0886007174 - Централа СМДЛ Надежда

test

ЕНЗИМИ

ЕНЗИМИ
 ЦЕНА:
ASAT(GOT) – НЗOK
3.00лв.
ALAT(GPT) – НЗOK
3.00лв.
GGT – НЗOK
3.00лв.
ALP (алкална фосфатаза) – НЗOK
3.00лв.
CPK (креатинфосфокиназа) – НЗOK
3.00лв.
LDH
3.50лв.
Amylase – НЗOK
5.00лв.
Lipase
5.00лв.

Търси