024441409 | 0884113680 | 0886007174 - Централа СМДЛ Надежда

test

ХОРМОНИ

ХОРМОНИ

 ЦЕНИ:

TSH – НЗOK

15.00лв.

fT3 (свободен Т3)

15.00лв.

fT4 (свободен Т4) – НЗOK

15.00лв.

TAT(анти-тиреоглобулинови антитела)

15.00лв.

МАТ(макрозомални антитела)

15.00лв.

TSH- рецепторни антитела

38.00лв.

LH – НЗOK

16.00лв.

FSH – НЗOK

16.00лв.

Пролактин – НЗOK

16.00лв.

Естрадиол – НЗOK

20.00лв.

Прогестерон – НЗOK

20.00лв.

Тестостерон – НЗOK

20.00лв.

4- Андростендион

25.00лв.

17 алфа-ОН-прогестерон

25.00лв.

hCG (човешки хорионгонадотропин)

22.00лв

DHEA-S

25.00лв.

STH (Соматотропен хормон)

25.00лв.

ACTH(аденокортикотропен хормон)

25.00лв.

Кортизол

20.00лв.

Инсулин

20.00лв.

С-пептид

30.00лв.

Паратхормон

25.00лв.

Остеокалцин (костен маркер)

25.00лв.

Beta CrossLaps

22.00лв.

TG (Тиреоглобулин)

30.00лв.

Anti CCP

33.00лв.

Калцитонин

27.00лв.

Антимюлеров хормон

42.00лв.

Inhibin B

48.00лв.

Търси