024441409 | 0884113680 | 0886007174 - Централа СМДЛ Надежда

test

ТУМОРНИ МАРКЕРИ

ТУМОРНИ МАРКЕРИ

 ЦЕНИ:

Total PSA (полуколичествен метод) – НЗ

12.00лв.

СЕА (карциноембрионален антиген)

22.00лв.

СА 125 – НЗОК

22.00лв.

СА 15-3 – НЗОК

22.00лв.

СА 19-9 – НЗОК

22.00лв.

СА 72-4

22.00лв.

Cyfra 21-1

25.00лв.

SCC

30.00лв.

Пакет SCC и Cyfra 21

50.00лв.

AFP – НЗОК

22.00лв.

HЕ4

72.00лв.

ROMA индекс (за малигнено заболяване на яйчниците)

65.00лв.

NSЕ

28.00лв.

Търси