024441409 | 0884113680 | 0886007174 - Централа СМДЛ Надежда

test

ДРУГИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Хистологично изследване60.00лв.

                         ДРУГИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

ЦЕНИ: 

Окултни кръвoизливи

10.00лв.

Спермограма

15.00лв.

Определяне на кръвна група ABO + Rh фактор

14.00лв.

Изследвания за здравна книжка

15.00лв.

Криоглобулини

10.00лв.

Определяне серумни нива на Валпроева киселина

24.00лв.

Пакет „Регистрация на бременност”-изследване за сифилис, HIV1/2, HBsAG, кръвна група. ПКК, СУЕ, кр. захар, ОХИ, седимент

57.00лв.

Пакет ”Детска градина” - микробиологично изследване на фецес, паразитологично изследване на фецес, перианален отпечатък, ПКК, ОХИ на урина

18.00лв.-24.00лв.

Пакет ”Детска градина” - васерман на един родител, микробиологично изследване на фецес, паразитологично изследване на фецес, перианален отпечатък, ПКК, ОХИ на урина

30.00лв.

Скрийнинг за HPV (течна цитология) 14 типа 72,00лв.
Тест за хранителна непоносимост 240,00лв.
Пакет „функиця на щитовидната жлеза” – TSH, FT3, FT4, TAT, MAT 50.00лв.
Пакет „репродуктивно функциониране” – LH, FSH, Estrdiol, Progesteron, Prolactin, Testosteron 60.00лв.
Хистологично изследване 60.00лв.
Пакет "Ковид" - ПКК с ДКК, Фибриноген, D-димер, Кръвна захар, Чернодробни ензими: АСАТ, АЛАТ, ГГТ, ЛДХ /LDH/, CRP, Феритин
65.00лв.

NB: Отстъпките на отделните показатели при пакетни изследвания важат при три или повече изследвани показателя от съответния пакет!
Еднократно вземане на кръв, консумативи и екарисаж : 2,00 лв.
Многократно вземане на кръв, консумативи и екарисаж: 3.00 лв.
Освободени от такси за вземане на кръв: деца до 18г., бременни, пациенти с ТЕЛК, семейни посещения (такса се дължи само от един член на семейството), хора в неравностойно положение.
СМДЛ “Надежда 1” си запазва правото на промяна в цените на платените изследвания

Търси